บริษัท เอเพ็ค เอเชีย คอนสตรัคชั่น จำกัด
โทร 02-755-4906, 081-804-5408
  • th

งานฝ้า


งานฝ้า

งานฝ้าเพดาน

งานฝ้าเพดาน

ในปัจจุบันอาคารบ้านเรือนแทบทุกแห่งจะต้องมีการบุฝ้าเพดานตามห้องต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม โดยเฉพาะห้องชั้นบนสุดเพื่อ ไม่ให้เห็นโครงสร้างหลังคา ส่วนห้องชั้นล่างที่ด้านบนเป็นพื้นหล่อ หรือ พื้นแผ่นเรียบอาจจะบุฝ้าเพดาน หรือ ไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการความสวยงาม เทียบกับความต้องการประหยัดของเจ้าของบ้าน แต่ระลาย เจ้าของบ้านบางรายอาจจะเห็นว่าการบุฝ้าเพด้านไม่ใช่สิ่งจำเป็นมากนัก สำหรับการอยู่อาศัย บ้านที่ไม่ได้บุฝ้าเพดานก็ยังสามารถอยู่อาศัยได้ สามารถคุ้มแดดคุ้มฝนได้

แต่อย่างไรก็ตามการมีฝ้าเพดานจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยหลายประการ เช่น ทำให้เกิดความสวยงาม เรียบร้อย ช่วยปิดกันการเดินท่อ และ สายไฟต่าง ๆ ด้านบนเอาไว้ ป้องกันฝุ่นตามร่องหลังคา ที่อาจหลุดร่วงลงมา ช่วยให้การวางตำแหน่งดวงไฟต่าง ๆ ทำได้อย่างสะดวก และช่วยลดความร้อนจากหลังคาด้านบน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะเห็นว่าการบุฝ้าเพดานก็เป็นสิ่งหนึ่ง ที่จำเป็นและให้ประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่าทีเดียว เจ้าของบ้านจึงไม่ค่อยจะมองข้ามความสำคัญนี้ไป

ในการทำการติดตั้งฝ้าเพดานในบ้านของท่านนั้น ยังมีข้อที่ควรพิจารณาอยู่หลายข้อด้วยกัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความเข้าใจแต่อย่างใดเพราะมีที่มาที่ไปเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอยู่ เช่น ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ นั้นจะแตกร้าวได้ง่าย จึงไม่ควรติดตั้งในที่ที่มีกระทบกระทั่งเพราะมีโอกาสที่จะแตกหักเสียหายสูง เพราะเมื่อแตกร้าวเสียหายแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ และไม่สามารถซ่อมแซมได้เหมือนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดที่สามารถโป๊ซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายได้ แต่ในกรณีที่เลือกใช้ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดนั้นก็ไม่ควรที่จะทำการติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ดที่เป็นฝ้าเพดานผืนใหญ่มากนัก เพราะจะทำให้มีการแอ่นตัวเป็นลอนไม่น่าดูและในช่วงระหว่างรอยต่อช่างมักจะต่อกันไม่เรียบร้อยครับ ทางที่ดีควรออกแบบซอยให้เป็นแผ่นเล็ก ๆ โดยอาจใช้แนวบัวมากั้นก็นับเป็นการนำเอาเทคนิคการออกแบบมาใช้ในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ส่วนฝ้าเพดานไม้โดยเฉพาะฝ้าเพดานภายนอกนั้นในการติดตั้งควรต้องเว้นร่องให้อากาศร้อนสามารถถ่ายเทได้ มิฉะนั้นความร้อนจะทำให้เนื้อไม้บิดงอทำให้ดูไม่สวยงามไม่ว่าไม้ของท่าน จะมีราคาแพงแค่ไหนหรือจะผ่านการอบหรือฉีดน้ำยามาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม